Köpa båt

När Du köper en båt genom en förmedlare/mäklare/handlare, oavsett vilken du väljer, omfattas du av konsumentköplagen även om säljaren formellt är ägare och du köpare av båten. I våra försäljningsuppdrag rättar vi oss efter SweBoats rekommendationer för marinhandlare.

Våra köpeavtal inleds därför med en klargörande text och där anges de fel och brister på båten som säljaren känner till. Det ska inte råda några tveksamheter när Du köper en båt med Båtaffär som förmedlare – Det är vår garanti!

Köpa båt Via båtaffär

Besiktningsansvar
Vi uppmanar alltid våra spekulanter som står i begrepp att köpa en båt, att låta en auktoriserad besiktningsman besiktiga båten innan köp. Det är vår bestämda uppfattning att det är köparen som ska välja besiktningsman, inte förmedlaren eller säljaren!