Partners

Branschorganisation: www.sweboat.se Båtaffär  är genom moderbolaget Remarin AB, medlemmar i Branschorganisationen SweBoat. Vi håller oss till SweBoats strikta normer för medlemmar som ägnar sig åt förmedling av båtar.

Besiktningar: www.batbesiktningsmannen.org Bör väljas, beställas och bekostas av köparen! Om du inte har tillräckliga kunskaper själv, att bedöma båtens strukturella skick och sjövärdighet, råder vi alltid köparen att låta besiktiga båten av en opartisk besiktningsman, en sådan finner du på länken här ovan!

Finans/Bankkontakt: www.swedbankfinans.se. Båtaffär kan vara behjälplig vid
finansiering av ditt båtköp, via goda bankförbindelser.

Försäkringar: www.alandia.com/fritidsbat Båtaffär är via moderbolaget Remarin AB, ombud för Alandia Båtförsäkringar ”Bäst, när det gäller”.

Båtupptagning/Service: www.svinningemarina.se Båtaffär har kontor på Svinninge Marina och har nära kontakt med de företagare som håller till på marinan.

Båtupptagning/Service: www.bullandomarina.se Janne Hird med Ship Shape AB har sin riggverkstad på Bullandö Marina och har nära kontakt med de företagare som håller till på marinan.